Prenumerera på inlägg och få information om nyheter till din email.

Ingen annan reklam eller spam skickas!

Fyll i formuläret: 

Övrig information


Din prenumeration:

  • När du prenumererar får du ett e-postmeddelande när ett nytt inlägg gjorts på sidan.
  • Du får ingen regelbunden reklam eller e-post som uppför sig som Spam, sk. Cron-jobb.
  • Du kan när som helst välja att avbryta din prenumeration genom att klicka på « Avsluta prenumeration » längst ner i ett e-postmeddelande eller « kontakta admin » och be om att bli bortplockad från listan.

Dina uppgifter:

  • Uppgifterna (namn och e-post) används bara i syfte att uppdatera dig om vad som händer på Nordic Design.
  • Vi samlar ingen övrig information om dig som person.
  • Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.
  • Dina uppgifter finns kvar i vår lista tills du själv begär att få avsluta din prenumeration.